NUOLAIDOS

Didysis Vestuvių Katalogas path Vestuvių ir renginių vedėjai path Originalusis vestuvių vedėjas- MARIJUS BAGDONAVIČIUS
« Grįžti atgal | Originalusis vestuvių vedėjas- MARIJUS BAGDONAVIČIUS

‹ Vestuvių ir renginių vedėjai


Originalusis vestuvių vedėjas- MARIJUS BAGDONAVIČIUS


GRIZLIUKAS.LT

GRIZLIUKAS.LT
Vestuvių ir renginių vedėjai
Nuotraukų: 16
Kaina nuo: 0.00 €
Patirtis: 27 metai

Kontaktai

Pavadinimas: GRIZLIUKAS.LT

Siųsti užklausą

Darbo laikas: 24 hours running service :)
Tel.: +37069924203
Skype: marijus.bagdonavicius
El. paštas: [email protected]
Internete: www.grizliukas.lt

Miestas: Visa Lietuva

Miestas:
Visa Lietuva
Nuotraukų: 16
Kaina nuo: : 0.0000 €
Patirtis: 27 metai

Originalusis vestuvių vedėjas- MARIJUS BAGDONAVIČIUSKas yra pagrindinis gerų Vestuvių garantas? Ir kas­ kylanti Lietuvos renginių žvaigždė ir esamas publikos numylėtinis?? Pristatinėti charizmatiškojo linksmuolio ir TV veido Marijaus BAGDONAVIČIAUS ilgai nereikia! O dabar jis­kartu su savo visa profesionalų komanda WWW.GRIZLIUKAS.LT Geri prisiminimai iš vestuvių garantuojami! Anot,"Grizliuko" mylimo priežodžio­ "No doubt,fellas" :) p.s. Ir kas labai svarbu! Veda vestuves lietuvių,anglų,rusų ir lenkų kalbomis Užsakę mus gaunate Renginį, kuris bus suplanuotas, suderintas, pravestas, įgarsintas, nufilmuotas, nufotografuotas, esant reikalui atlikti "pjaro" darbai. Be abejo, Jūs turite savo gerų foto, video ar DJ profesionalų pažįstamų, sutinku. Jūs galite rinktis vieną ir siūlomų paslaugų, arba tik mūsų "firminį" patiekalą - Renginio programos planavimą ar Renginio vedimą. Šis subtilus momentas ypač svarbus konfidencialiuose renginiuose, tokiuose kaip vestuvės. Ir čia mes esam lyderiai, pagal uždarų VIP vestuvių kiekį, tiek Lietuvoje tiek ypač Rusijoje ar Izraelyje, su žymiausiomis Rusijos žvaigždėmis. Jūsų Renginys mums yra unikalus,todėl niekada netaikome praėjusių renginių cliche, kiekvieną kartą Renginio scenarijus ir paruošiamieji darbai vykdomi iš naujo. Jūsų Renginys bus ORIGINALUS! Ir tik tokius renginius vesdami, mes tobulėjame kaip komanda, mums geriausia reklama - JŪS, mielieji!
"All included" lub jak mówią Rosjanie "под ключ"... To oznacza, ż
Through many years in the TV, cinema, various international shows, I have certainly accumulated a lot of experience, and do you know what I have to tell? We win as a team, and lose as individuals. If you are confident about the performance and expertise of the photo, video, DJ services, the group administrator, the program manager – you will rest assured about your event. Strong effort of all team is a guarantee of SUCCESS.

Therefore, our event organization team is well balanced, serious and reliable, as I am personally responsible of each of our team members and their performance ... The collective responsibility of us all is the principle which was “ingrained” in me while still working for many years on foreign stages (I should add that for one year I have been personally in charge of the BBC show studio 1 and 2, the largest in Europe, with an underwater filming facility, as well as for half a year I was administering JAMES BOND 007 – a closed-end grand show facility near London, in Pinewoods).
There, abroad, many things were a must, as well as a certain mandatory conduct during the event.

First, the maximum preparation work.

Second, the best improvisation, meaning improvisation that you are preparing for half a year... you know, in Lithuania it is trendy to improvise and not to make your “homework”.

Third, a concerted team of professionals – never late, not consuming alcohol in general, and not even smoking!

CREDO: adequate people like only other adequate people
“All included" or as the Russians say, "под ключ"... („turnkey“).
За многие годы работы на телевидении, в кино, в различных международных шоу, я действительно накопил немалый опыт, и знаете, что я вам скажу? Выигрываем всегда командой, а проигрываем индивидуально. Если вы уверены насчет фото и видео, в работе и в опытности диджея, администратора группы, руководителя программ - вы будете спокойно и уверенно чувствовать себя на мероприятии. Надежная и основательная работа всей команды является гарантией успеха.

Наша команда по организации мероприятий хорошо сбалансированная, серьезная и надежная, потому что я несу личную ответственность за каждого нашего человека и его работу ... Коллективная ответственность всех - это принцип, который в меня прочно «вбит» за многие годы работы на зарубежных сценах (добавлю, что я лично в течение года был ответственным за 1 и 2 студии BBC, крупнейшие в Европе с возможностью подводных съемок, а также полгода администрировал James Bond 007 - закрытого типа грандиозный объект шоу недалеко от Лондона, в Пайнвуде)

Там, за рубежом, многие вещи были навечно вбиты в голову и в нормы поведения во время мероприятия.
Во-первых, максимальная подготовительная работа.
Во-вторых, лучшая импровизация - это импровизация, которую готовили полгода ... а то знаете, в Литве модно импровизировать, но не делать «домашнее задание».

В-третьих, сплоченная команда профессионалов - никто не опаздывает, вообще не пьет алкоголь и не курит!

КРЕДО: адекватным людям по душе только адекватные люди

На протяжении многих лет я работаю на мероприятиях в различных уг
Przez wiele lat pracy w telewizji, kinie i różnych międzynarodowych wydarzeniach nabrałem dużo doświadczenia i wiecie, co ja powiem? Wygrujemy, jako drużyna, a przegrujemy indywidualnie. Jeżeli Wy jesteście pewni o zdjęciach, wideo, muzyce, administratorze grupy, pracy i kompetencji kierownika programu – Wy będziecie pewni i spokojni w czasie Imprezy. Silna praca całego kolektywu jest gwarantem SUKCESU.

Ja osobiście odpowiadam za każdego członka naszego kolektywu i jego pracę, więc jesteśmy zorganizowani, poważni i niezawodni. Odpowiedzialność zbiorowa – to zasada, która została “wbita" mnie do głowy przez wiele lat pracy na zagranicznych scenach (dobarwię, że osobiście przez rok czasu byłem odpowiedzialny za największe w Europie studia BBC 1 i 2 show z możliwością filmowania pod wodą, a także pół roku byłem administratorem JAMES BOND 007 – ogromnego show obiektu zamkniętego typy w Pinewood, niedaleko Londynu).

Za granicą wiele rzeczy i norm zachowania podczas Imprez zostało “wbite" mnie do głowy. Po pierwsze, maksymalne podszykowanie.

Po drugie, najlepsza improwizacja jest ta, którą szykowano pół roku… Dla porównania, w Litwie modnie jest improwizować i nie robić “pracy domowej".

Po trzecie, zorganizowany kolektyw profesjonałów – niepóźniące się, całkowicie nieużywające alkoholu i niepalące.
CREDO: dla odpowiednich ludzi podobają się tylko odpowiednie ludzie.

"All included" lub jak mówią Rosjanie "под ключ"... To oznacza, że zamówiwszy nas, Wy otrzymacie Imprezę całkowicie splanowaną, zorganizowaną, przeprowadzoną, nagraną, sfilmowaną, sfotografowaną, a będąc potrzebie - i z przeprowadzonym "pijarem". Oczywiście, że Wy macie znajomych foto, wideo lub DJ profesjonałów, i my to rozumiemy. Dlatego Wy macie możliwość wybrać jedną z naszych usług lub zamówić "firmowe" danie – organizowanie programu Imprezy lub przeprowadzenie Imprezy.

Osobliwie subtelnie odnosimy się do takiego wydarzenia jak ślub. I właśnie tu jesteśmy liderami według ilości zamkniętych VIP ślubów na Litwie, w Rosji i Izraelu, z najbardziej znanymi rosyjskimi gwiazdami.

Wasza Impreza jest dla nas wyjątkowa, dlatego nigdy nie wykorzystujemy cliche z imprez, które już mieliśmy. Każdy raz scenariusz i podszykowanie przeprowadza się po nowemu.

Wasza Impreza będzie ORYGINALNA!

Tylko przeprowadzając takie imprezy my rozwijamy się, jako kolektyw. Najlepsza nasza reklama – to WY, kochani!


Nuotraukos

Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai
Vestuvių ir renginių vedėjai

Grįžti i viršų